معرفی وبلاگ
*****زندگي بافتن يك قاليست/ نه همان نقش و نگاري كه خودت مي خواهي/ نقشه را اوست كه تعيين كرده/ تو در اين بين فقط مي بافي/ نقشه را خوب نگاه كن نكند اخر كار/ قالي زندگيت را نخرد!!!!!!!***** ****با ارزوي اوقاتي خوش در نفس****
دسته
اختصاصي هاي من
ايران زيبا
اختصاصي هاي من
از جنس تبيان...
بي نظير
سيناي سلامت
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 332703
تعداد نوشته ها : 478
تعداد نظرات : 482
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
تقريبا 10
دسته ها :
1392/3/11 15:25
حلول ماه م
دسته ها :
1391/4/30 22:22
دسته ها :
1390/5/20 23:59
خدا كند كه
دسته ها :
1390/5/20 23:56
ارامتر سكو
دسته ها :
1390/3/30 17:53
تاج سعادت
دسته ها :
1390/3/25 23:10
گاهي چو آب
دسته ها :
1390/3/24 16:28
نور ازلي ت
دسته ها :
1390/3/24 16:14
انقدر انتظ
دسته ها :
1390/3/11 20:1
فكر مي كرد
دسته ها :
1390/3/11 19:58

دسته ها :
1390/2/17 11:23
دسته ها :
1390/1/25 21:45

دسته ها :
1389/12/6 13:9
طنین شوق
دسته ها :
1389/12/1 22:30
کعبه یا بی
دسته ها :
1389/10/16 20:1

دسته ها :
1389/9/22 12:25
مردی متوجه
دسته ها :
1389/8/10 21:20
بر اساس تف
دسته ها :
1389/6/12 13:26
فلسطین پار
دسته ها :
1389/6/12 13:14
بچه های ت
دسته ها :
1388/12/3 21:25
چند روز پ
دسته ها :
1388/11/28 11:31
دسته ها :
1388/10/30 15:1
می تونی ا
دسته ها :
1388/10/28 20:49
سلام چون
دسته ها :
1388/10/16 17:1
دسته ها :
1388/10/7 16:34
سلام من ن
دسته ها :
1388/9/14 17:17
X