معرفی وبلاگ
*****زندگي بافتن يك قاليست/ نه همان نقش و نگاري كه خودت مي خواهي/ نقشه را اوست كه تعيين كرده/ تو در اين بين فقط مي بافي/ نقشه را خوب نگاه كن نكند اخر كار/ قالي زندگيت را نخرد!!!!!!!***** ****با ارزوي اوقاتي خوش در نفس****
دسته
اختصاصي هاي من
ايران زيبا
اختصاصي هاي من
از جنس تبيان...
بي نظير
سيناي سلامت
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 332608
تعداد نوشته ها : 478
تعداد نظرات : 482
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
دسته ها : زندگی - ادبی - من و خودم
1390/8/3 19:51
من بنده ان
دسته ها : زندگی - ادبی
1390/2/17 11:8
"تا حقيقت
دسته ها : زندگی - من و خودم
1390/2/11 22:49
مي توان در
دسته ها : زندگی
1390/2/11 22:37
دسته ها : زندگی - من و خودم
1390/1/31 12:5
مردي تاجر
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/12/15 21:58
چيستان بيل
هيچ كس نمي
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/12/12 11:4
1- به چشمی
1389/11/18 13:35
ما اکنون د
1389/11/18 13:29
1389/11/18 13:23
همیشه تو ی
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/10/30 11:5
به گزارش ش
1389/10/16 19:53
روزی همه د
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/10/16 19:45
شعر دو کاج
دسته ها : زندگی - ادبی
1389/10/16 19:37
دسته ها : زندگی
1389/7/26 18:27
سکته مغزی
1389/7/26 18:25
پر معنی تر
1389/7/3 11:23
1389/7/3 11:22
تا جوان هس
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/6/17 23:12
وقتی چشمان
دسته ها : زندگی
1389/6/17 23:6
در یک روز
دسته ها : زندگی
1389/6/17 22:59
گویا هنوز
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/6/13 23:10
وای ای کوه
دسته ها : زندگی
1389/5/6 13:5
دسته ها : زندگی
1389/4/21 17:4
یه دوست مع
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/4/21 16:49
من از برا
دسته ها : زندگی
1389/3/12 21:38
ما امروزه
دسته ها : زندگی
1388/12/27 13:14
دسته ها : زندگی
1388/12/27 13:10
دسته ها : زندگی
1388/12/21 14:19
X