معرفی وبلاگ
*****زندگي بافتن يك قاليست/ نه همان نقش و نگاري كه خودت مي خواهي/ نقشه را اوست كه تعيين كرده/ تو در اين بين فقط مي بافي/ نقشه را خوب نگاه كن نكند اخر كار/ قالي زندگيت را نخرد!!!!!!!***** ****با ارزوي اوقاتي خوش در نفس****
دسته
ايران زيبا
اختصاصي هاي من
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 400564
تعداد نوشته ها : 324
تعداد نظرات : 370
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
من بنده ان
دسته ها : زندگی - ادبی
1390/2/17 11:8
مي توان در
دسته ها : زندگی
1390/2/11 22:37
مردي تاجر
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/12/15 21:58
ما اکنون د
1389/11/18 13:29
همیشه تو ی
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/10/30 11:5
روزی همه د
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/10/16 19:45
شعر دو کاج
دسته ها : زندگی - ادبی
1389/10/16 19:37
سکته مغزی
1389/7/26 18:25
پر معنی تر
1389/7/3 11:23
1389/7/3 11:22
تا جوان هس
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/6/17 23:12
وقتی چشمان
دسته ها : زندگی
1389/6/17 23:6
گویا هنو
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/6/13 23:10
وای ای کوه
دسته ها : زندگی
1389/5/6 13:5
دسته ها : زندگی
1389/4/21 17:4
یه دوست مع
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/4/21 16:49
ما امروزه
دسته ها : زندگی
1388/12/27 13:14
دسته ها : زندگی
1388/12/27 13:10
دسته ها : زندگی
1388/12/21 14:19
دسته ها : زندگی
1388/11/5 11:48
دسته ها : زندگی
1388/11/5 11:37
دسته ها : زندگی
1388/10/30 13:56
پول می توا
دسته ها : زندگی
1388/10/19 23:22
دختر بچه
1388/10/19 23:19
دسته ها : زندگی
1388/10/19 23:18
بیا ای مرد
دسته ها : زندگی
1388/10/10 23:11
اخه می د
دسته ها : زندگی
1388/10/7 22:10
دسته ها : زندگی
1388/9/2 11:3
و خداوند
دسته ها : زندگی
1388/8/29 11:34
X