معرفی وبلاگ
*****زندگي بافتن يك قاليست/ نه همان نقش و نگاري كه خودت مي خواهي/ نقشه را اوست كه تعيين كرده/ تو در اين بين فقط مي بافي/ نقشه را خوب نگاه كن نكند اخر كار/ قالي زندگيت را نخرد!!!!!!!***** ****با ارزوي اوقاتي خوش در نفس****
دسته
ايران زيبا
اختصاصي هاي من
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 400593
تعداد نوشته ها : 324
تعداد نظرات : 370
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
اين دلم گا
دسته ها : ادبی
1390/8/1 12:7
مثل رؤيا
دسته ها : ادبی
1390/8/1 12:6
دسته ها : ادبی
1390/7/16 23:58
از حســاب
دسته ها : ادبی
1390/6/30 23:27
نامه هايم
دسته ها : ادبی
1390/6/30 23:26
تو كجايي س
دسته ها : ادبی
1390/6/22 1:18
عجيب نيست
دسته ها : ادبی - من و خودم
1390/6/22 1:16
گفت بنويس
دسته ها : ادبی - من و خودم
1390/4/14 22:42
دسته ها : ادبی
1390/2/28 18:28
دسته ها : ادبی
1390/2/28 18:26
من بنده ان
دسته ها : زندگی - ادبی
1390/2/17 11:8
اشتياق من
دسته ها : ادبی
1390/2/9 14:6
نزديك تر&n
دسته ها : ادبی
1390/2/9 14:1
عطر تو بار
دسته ها : ادبی
1390/2/7 20:16
به لمس انگ
دسته ها : ادبی
1390/2/3 21:16
دسته ها : ادبی
1390/1/25 21:57
برهنه مي آ
دسته ها : ادبی - من و خودم
1390/1/25 21:49
از اشعار ح
دسته ها : ادبی
1389/12/29 11:4
از بهشت كه
1389/12/12 11:26
فرشته تصمي
1389/12/12 11:18
دارد عاد
دسته ها : ادبی
1389/11/28 12:12
با همین با
دسته ها : ادبی
1389/11/21 18:56
دارد عادتم
دسته ها : ادبی
1389/11/21 18:52
در این بار
دسته ها : ادبی
1389/11/18 21:34
بیا برای ب
دسته ها : ادبی
1389/11/18 21:24
دسته ها : ادبی - اسمان دین من
1389/11/14 12:22
در خوابهای
دسته ها : ادبی
1389/10/18 12:32
دسته ها : ادبی
1389/10/18 12:28
شعر دو کاج
دسته ها : زندگی - ادبی
1389/10/16 19:37
X