معرفی وبلاگ
*****زندگي بافتن يك قاليست/ نه همان نقش و نگاري كه خودت مي خواهي/ نقشه را اوست كه تعيين كرده/ تو در اين بين فقط مي بافي/ نقشه را خوب نگاه كن نكند اخر كار/ قالي زندگيت را نخرد!!!!!!!***** ****با ارزوي اوقاتي خوش در نفس****
دسته
اختصاصي هاي من
ايران زيبا
اختصاصي هاي من
از جنس تبيان...
بي نظير
سيناي سلامت
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 332626
تعداد نوشته ها : 478
تعداد نظرات : 482
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
دسته ها : زندگی - ادبی - من و خودم
1390/8/3 19:51
يه كليد ك
1390/7/16 23:28
هرچه من "
دسته ها : من و خودم - ادبي
1390/6/22 1:22
عجيب نيست
دسته ها : ادبی - من و خودم
1390/6/22 1:16
گفت بنويس
دسته ها : ادبی - من و خودم
1390/4/14 22:42
"تا حقيقت
دسته ها : زندگی - من و خودم
1390/2/11 22:49
از پدر گر
1390/2/11 22:30
دسته ها : زندگی - من و خودم
1390/1/31 12:5
برهنه مي آ
دسته ها : ادبی - من و خودم
1390/1/25 21:49
براي اندوه
دسته ها : من و خودم
1390/1/25 21:12
مردي تاجر
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/12/15 21:58
چيستان بيل
پاكي گنبد
دسته ها : ادبی - من و خودم
1389/12/12 11:29
بر زمين لج
1389/12/12 11:7
هيچ كس نمي
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/12/12 11:4
نه از چشم
دسته ها : ادبی - من و خودم
1389/11/18 21:37
تمام ارزو
دسته ها : ادبی - من و خودم
1389/11/18 21:27
همیشه تو ی
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/10/30 11:5
روزی همه د
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/10/16 19:45
دسته ها : من و خودم
1389/7/26 18:31
وقتی سا
1389/7/26 18:29
دسته ها : ادبی - من و خودم
1389/7/3 11:20
تا جوان هس
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/6/17 23:12
گویا هنوز
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/6/13 23:10
چیزی را که
دسته ها : من و خودم
1389/5/24 12:51
اقا جان سل
1389/5/22 1:26
ارزش درون:
دسته ها : من و خودم
1389/5/20 11:22
*عشق هدیه
دسته ها : من و خودم
1389/5/14 17:57
*انسان در
دسته ها : من و خودم
1389/5/14 17:53
*ازدواج یع
دسته ها : من و خودم
1389/5/14 17:51
X