معرفی وبلاگ
*****زندگي بافتن يك قاليست/ نه همان نقش و نگاري كه خودت مي خواهي/ نقشه را اوست كه تعيين كرده/ تو در اين بين فقط مي بافي/ نقشه را خوب نگاه كن نكند اخر كار/ قالي زندگيت را نخرد!!!!!!!***** ****با ارزوي اوقاتي خوش در نفس****
دسته
ايران زيبا
اختصاصي هاي من
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 400645
تعداد نوشته ها : 324
تعداد نظرات : 370
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
سلام دوستم
دسته ها : سلام نفس به....
1391/5/3 14:3
سلام از هم
دسته ها : سلام نفس به....
1391/4/7 21:41
آقا من نمي
دسته ها : سلام نفس به....
1390/7/29 19:57
از پدر گر
1390/2/11 22:30
خبر خبر
دسته ها : سلام نفس به....
1390/1/17 12:48
سلام دوستا
دسته ها : سلام نفس به....
1389/5/29 12:58
با سلام و
دسته ها : سلام نفس به....
1389/5/7 22:3
qaemii دوس
دسته ها : سلام نفس به....
1389/3/31 18:42
سلام اومده
دسته ها : سلام نفس به....
1389/3/6 10:3
سلام به هم
دسته ها : سلام نفس به....
1389/2/28 1:1
سلام چه جی
دسته ها : سلام نفس به....
1389/2/20 19:47
کسی از ش
دسته ها : سلام نفس به....
1389/1/15 22:11
سلام و عرض
1389/1/15 21:12
سلام کمت
دسته ها : سلام نفس به....
1388/12/29 20:27
نمی دونم
دسته ها : سلام نفس به....
1388/12/24 19:27
ان که با
1388/12/22 11:58
سلام می
دسته ها : سلام نفس به....
1388/12/16 17:55
سلام به
دسته ها : سلام نفس به....
1388/12/6 12:51
سلام امش
دسته ها : سلام نفس به....
1388/12/3 22:9
سلام داداش
دسته ها : سلام نفس به....
1388/12/3 22:1
سلام این
دسته ها : سلام نفس به....
1388/11/29 22:56
پیشنهاد
دسته ها : سلام نفس به....
1388/11/23 13:6
سلام چون
دسته ها : سلام نفس به....
1388/11/17 18:36
خیلی سخت
دسته ها : سلام نفس به....
1388/11/11 12:31
سلام اگه ن
دسته ها : سلام نفس به....
1388/11/11 12:19
دسته ها : سلام نفس به....
1388/11/3 19:13
سلام من
دسته ها : سلام نفس به....
1388/10/16 17:34
من فکر م
دسته ها : سلام نفس به....
1388/10/16 17:24
من دیگه
دسته ها : سلام نفس به....
1388/10/16 16:54
سلام من
دسته ها : سلام نفس به....
1388/10/12 19:47
X