معرفی وبلاگ
*****زندگي بافتن يك قاليست/ نه همان نقش و نگاري كه خودت مي خواهي/ نقشه را اوست كه تعيين كرده/ تو در اين بين فقط مي بافي/ نقشه را خوب نگاه كن نكند اخر كار/ قالي زندگيت را نخرد!!!!!!!***** ****با ارزوي اوقاتي خوش در نفس****
دسته
اختصاصي هاي من
ايران زيبا
اختصاصي هاي من
از جنس تبيان...
بي نظير
سيناي سلامت
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 340516
تعداد نوشته ها : 478
تعداد نظرات : 482
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

رفتي و نقش روي تو بر  لوح ديده  مانــد

رفتي و داغ تو به دل غم  كـشــيــده  مانـد

چون  خــم  شدم  پاي  تو بوسم  پي وداع

رفتي و قامت من  غمگيــن  خميده  مـانــد

در اين سفر كه نيمه  ره از من جدا  شدي

بار غمت  بدوش  دل  داغــديــده   مــانــد

آغوش من تهي  شــد و  خــار  جــدائـيـت

در چشم  انتظار  من اي  گل  خليده  مانـد

تا  كي  شب  فــراق  سـيـاهـت رسد بروز

چشمم به جلوه گاه  سحرتا سپيــده   مــانـد

بس روز و شب كه گشتم  و آخر نجُستمت

باز ين دلم  شكسته  و در خون طپيده ماند

از شوق توست  كــز  بــدن  نــاتــوان من

جانــم  برون  نيامد  و بــر لب رسيده ماند

شد زرد چهره ي من و خشكيد اشك چشم

گلهاي انتظار  من  آخــر  نچيـــده    مــاند

بس گريه  كردم  و اثري  درعــدو  نكرد

بس  ناز كودكانۀ من  نــاخـــريــــده  مانـد

كو  دست  مهر تو كه  نــوازش كند مـــرا

خارم  بپاي  و اشك برويــم چكيده  مانــد

گنج  وصال تو  چــو به  ويـــرانــه يافتـم

تنها  در اين  مكان  دل  نا آرميــده   مانـد

در گوشۀ     خرابه  چو  ميرفت جان من

داغت  نرفت  از دل  و اشكم بديده   ماند

بر  چهره ام  نشانـۀ  رفــــتار  دشـمـنـــان

جاي  كبود  سيلي و  رنگ  پريـــده  مـاند

هر  لاله اي  دريد((حسانا))   ز خاك  او

پيوسته داغـــدار و گريبــان  دريده  مانــد


دسته ها : اسمان دین من
1390/7/2 12:1
X