معرفی وبلاگ
*****زندگي بافتن يك قاليست/ نه همان نقش و نگاري كه خودت مي خواهي/ نقشه را اوست كه تعيين كرده/ تو در اين بين فقط مي بافي/ نقشه را خوب نگاه كن نكند اخر كار/ قالي زندگيت را نخرد!!!!!!!***** ****با ارزوي اوقاتي خوش در نفس****
دسته
اختصاصي هاي من
ايران زيبا
اختصاصي هاي من
از جنس تبيان...
بي نظير
سيناي سلامت
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 336431
تعداد نوشته ها : 478
تعداد نظرات : 482
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 Once upon a time there was an Iranian rowing teamروزی  یک تیم قایقرانی در ایران بود

Iranian team and Japan agreed to do an annual rowing race. Each team should contain 8 men.تیم ایران و ژاپن برای برگزاری مسابقات سالیانه به توافق رسیدند. هر تیم شامل هشت نفر بود

 Both teams worked really hard to get in the best shape. The day the race started both teams were in similar condition. ....the Japanese won by 1 mile. هر دو تیم برای رسیدن به بهترین نتیجه بشدت تلاش کرده بودند. در روز مسابقه، هر دو تیم در شرایط مساوی مسابقه را شروع کردند و... تیم ژاپن با اختلاف یک مایل برنده شد. 

 The mood in the Iranian team was really close to the freeze point. The top management decided to win the race next year. So they established a team of analysts to observe the situation and recommend an appropriate solution.  حال و هوای تیم ایران خیلی سرد و بهت زده بود. مدیریت ارشد تصمیم گرفت برنده مسابقات سال آینده باشد. به همین دلیل یک تیم تحلیل گر برای بررسی اوضاع و ارایه راهکار و راه حل مناسب به خدمت گرفت.  

 After several detailed analysis the team found out that Japanese had 7 rowers and only one captain.   بعد از تحلیل های مختلف تیم تحلیل گر کشف کرد که ژاپنی ها هفت پاروزن و یک کاپتان داشته اند. 

 Of course the Arabian team had 7 captains but only one rower. درحالیکه تیم ایران یک پاروزن و هفت کاپتان داشته است. 

 Facing such critical scenario the management showed an unexpected wisdom: they hired the consulting company to restructure the Iranian team.  با رسیدن به این نتیجه حیاتی مدیریت رویکرد حکیمانه دیگری را پیش گرفت:آنها تیم مشاوری را برای ساختاردهی مجدد تیم ایران به خدمت گرفتند. 

 After several months the consultants came up with the conclusion that there were too many captains and too few rowers in the Iranian team. A solution was proposed based on this analysis: the structure of the Iranian team has to be changed!  بعد از چند ماه تیم مشاوران به این نتیجه رسیدند که تیم ایران دارای کاپتان های زیاد و پاروزن های کم بوده است! بر اساس این تحلیل یک راه حل نیز ارایه شد. ”ساختار تیم ایران باید تغییر کند“ 

As of today there will be only 4 captains in the team led by 2 managers, one top-manager and one rower. Besides that, they suggested to improve the rower’s working environment and to give him higher competencies.  درنتیجه باید چهار کاپتان توی تیم داشته باشیم که توسط دو مدیر هدایت شوند. ضمنا به یک مدیر ارشد و یک پاروزن هم نیاز است.همچنین پیشنهاد شد که محیط کار پاروزن تیم تغییر کرده و به یک محیط رقابتی تبدیل شود.                                                                              the Nextyear Japanese won by 2 miles  

سال بعد ژاپنی ها با اختلاف دو مایل برنده شدند! 

  The Arabian team immediatelly displaced the rower from the team based on his unsatisfactory performance. تیم ایرانی بلافاصله پاروزن تیم را بدلیل عدم کفایت و عملکرد نامناسب از کار برکنار کرد.   

 But the bonus award was paid to the management for the strong motivation the team showed during the preparation phase.  اما به مدیریت به خاطر انگیزه های زیادی که در فاز آماده سازی در تیم ایجاد کرد بود پاداش و امتیازات لازم پرداخت شد.   

The consulting company prepared a new analysis, which showed that the strategy was good, the motivation was O.K. but the used tool has to be improved.  

 شرکت مشاور یک تحلیل دیگر ارایه کرد که نشان می داد:

          استراتژی اتخاذ شده مناسب بوده

          انگیزه لازم داده شده

          اما ابزار مورد استفاده باید بهبود یابد.

 Currently the Iranian team is designing a new boat.  در حال حاضر تیم ایران در حال طراحی یک قایق جدید است

به مناسبت باختهای پی در پی تیم ملی فوتبال ایران


دسته ها : ایران
1388/10/10 22:59
X