معرفی وبلاگ
*****زندگي بافتن يك قاليست/ نه همان نقش و نگاري كه خودت مي خواهي/ نقشه را اوست كه تعيين كرده/ تو در اين بين فقط مي بافي/ نقشه را خوب نگاه كن نكند اخر كار/ قالي زندگيت را نخرد!!!!!!!***** ****با ارزوي اوقاتي خوش در نفس****
دسته
اختصاصي هاي من
ايران زيبا
اختصاصي هاي من
از جنس تبيان...
بي نظير
سيناي سلامت
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 345120
تعداد نوشته ها : 478
تعداد نظرات : 482
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
گفته بودم
دسته ها : یار مهربان
1390/6/30 19:5
1390/6/30 19:1
هرچه من "
دسته ها : من و خودم - ادبي
1390/6/22 1:22
تو كجايي س
دسته ها : ادبی
1390/6/22 1:18
دسته ها : ادبي
1390/6/22 1:17
عجيب نيست
دسته ها : ادبی - من و خودم
1390/6/22 1:16
دسته ها :
1390/5/20 23:59
خدا كند كه
دسته ها :
1390/5/20 23:56
دسته ها : یار مهربان
1390/5/20 23:53
دل تو دلم
1390/4/23 21:23
گفت بنويس
دسته ها : ادبی - من و خودم
1390/4/14 22:42
امشب شب عش
دسته ها : اسمان دین من
1390/4/12 11:58
روي دستاي
دسته ها : اسمان دین من
1390/4/12 11:51
بازم شب و
دسته ها : اسمان دین من
1390/4/12 11:42
ميگن كه خد
دسته ها : اسمان دین من
1390/4/12 11:30
ارامتر سكو
دسته ها :
1390/3/30 17:53
تاج سعادت
دسته ها :
1390/3/25 23:10
گاهي چو آب
دسته ها :
1390/3/24 16:28
نور ازلي ت
دسته ها :
1390/3/24 16:14
انقدر انتظ
دسته ها :
1390/3/11 20:1
فكر مي كرد
دسته ها :
1390/3/11 19:58
دسته ها : ادبی
1390/2/28 18:28
دسته ها : ادبی
1390/2/28 18:26

دسته ها :
1390/2/17 11:23
دسته ها : اسمان دین من
1390/2/17 11:12
من بنده ان
دسته ها : زندگی - ادبی
1390/2/17 11:8
"تا حقيقت
دسته ها : زندگی - من و خودم
1390/2/11 22:49
مي توان در
دسته ها : زندگی
1390/2/11 22:37
از پدر گر
1390/2/11 22:30
X