معرفی وبلاگ
*****زندگي بافتن يك قاليست/ نه همان نقش و نگاري كه خودت مي خواهي/ نقشه را اوست كه تعيين كرده/ تو در اين بين فقط مي بافي/ نقشه را خوب نگاه كن نكند اخر كار/ قالي زندگيت را نخرد!!!!!!!***** ****با ارزوي اوقاتي خوش در نفس****
دسته
ايران زيبا
اختصاصي هاي من
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 400632
تعداد نوشته ها : 324
تعداد نظرات : 370
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
هرچه من "
دسته ها : من و خودم - ادبي
1390/6/22 1:22
عجيب نيست
دسته ها : ادبی - من و خودم
1390/6/22 1:16
گفت بنويس
دسته ها : ادبی - من و خودم
1390/4/14 22:42
از پدر گر
1390/2/11 22:30
برهنه مي آ
دسته ها : ادبی - من و خودم
1390/1/25 21:49
براي اندوه
دسته ها : من و خودم
1390/1/25 21:12
مردي تاجر
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/12/15 21:58
بر زمين لج
1389/12/12 11:7
همیشه تو ی
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/10/30 11:5
روزی همه د
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/10/16 19:45
دسته ها : من و خودم
1389/7/26 18:31
دسته ها : ادبی - من و خودم
1389/7/3 11:20
تا جوان هس
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/6/17 23:12
گویا هنو
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/6/13 23:10
چیزی را که
دسته ها : من و خودم
1389/5/24 12:51
اقا جان سل
1389/5/22 1:26
ارزش درون:
دسته ها : من و خودم
1389/5/20 11:22
*عشق هدیه
دسته ها : من و خودم
1389/5/14 17:57
*انسان در
دسته ها : من و خودم
1389/5/14 17:53
*ازدواج یع
دسته ها : من و خودم
1389/5/14 17:51
*معلمان مع
دسته ها : من و خودم
1389/5/14 17:47
چهر چیز را
دسته ها : من و خودم
1389/5/6 13:4
یه دوست مع
دسته ها : زندگی - من و خودم
1389/4/21 16:49
ازمون های
دسته ها : من و خودم
1389/4/6 23:4
خدایا به م
دسته ها : من و خودم
1389/3/23 10:55
دسته ها : من و خودم
1389/1/15 21:54
گفتم:هیشکی
دسته ها : من و خودم
1389/1/15 21:16
تجربه مع
دسته ها : من و خودم
1388/12/6 13:14
مدتها پی
دسته ها : من و خودم
1388/11/3 13:57
چه کسی م
دسته ها : من و خودم
1388/11/3 13:53
X