معرفی وبلاگ
*****زندگي بافتن يك قاليست/ نه همان نقش و نگاري كه خودت مي خواهي/ نقشه را اوست كه تعيين كرده/ تو در اين بين فقط مي بافي/ نقشه را خوب نگاه كن نكند اخر كار/ قالي زندگيت را نخرد!!!!!!!***** ****با ارزوي اوقاتي خوش در نفس****
دسته
اختصاصي هاي من
ايران زيبا
اختصاصي هاي من
از جنس تبيان...
بي نظير
سيناي سلامت
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 336444
تعداد نوشته ها : 478
تعداد نظرات : 482
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
ناگهان آيي
دسته ها : یار مهربان
1390/8/26 22:47
اي پادشه خ
دسته ها : یار مهربان
1390/8/26 22:47
شيعيان خوا
دسته ها : یار مهربان
1390/8/19 11:36
تو چراغ آف
دسته ها : یار مهربان
1390/8/12 18:47
گر بر كنم
دسته ها : یار مهربان
1390/8/12 18:44
گفته بودم
دسته ها : یار مهربان
1390/6/30 19:5
دسته ها : یار مهربان
1390/5/20 23:53
دل تو دلم
1390/4/23 21:23
مولا ، اسی
دسته ها : یار مهربان
1389/11/21 18:30
این چاه عم
دسته ها : یار مهربان
1389/11/21 18:21
باز هم جمع
دسته ها : یار مهربان
1389/10/30 22:37
کی شود در
دسته ها : یار مهربان
1389/10/30 22:18
دسته ها : یار مهربان
1389/8/25 18:44
همه اش میگ
دسته ها : یار مهربان
1389/8/13 22:24
به انتظار
دسته ها : یار مهربان
1389/8/13 22:19
نشسته ام ب
دسته ها : یار مهربان
1389/7/29 21:1
تواز تبار
دسته ها : یار مهربان
1389/7/29 20:53
ای که یک گ
دسته ها : یار مهربان
1389/7/8 20:34
اقا جونم،م
دسته ها : یار مهربان
1389/6/12 13:10
همه هست ار
دسته ها : یار مهربان
1389/5/29 12:53
اقا جان سل
1389/5/22 1:26
*عاقبت یک
دسته ها : یار مهربان
1389/5/6 13:8
ای که یک گ
دسته ها : یار مهربان
1389/4/3 22:59
خرم انروز
دسته ها : یار مهربان
1389/4/3 18:20
ای که یک گ
دسته ها : یار مهربان
1389/3/14 11:13
ای که یک گ
دسته ها : یار مهربان
1389/3/7 11:32
دسته ها : یار مهربان
1389/3/7 11:28
ای که یک گ
دسته ها : یار مهربان
1389/2/25 13:9
دسته ها : یار مهربان
1389/2/1 23:17
دسته ها : یار مهربان
1389/1/27 11:36
X