معرفی وبلاگ
*****زندگي بافتن يك قاليست/ نه همان نقش و نگاري كه خودت مي خواهي/ نقشه را اوست كه تعيين كرده/ تو در اين بين فقط مي بافي/ نقشه را خوب نگاه كن نكند اخر كار/ قالي زندگيت را نخرد!!!!!!!***** ****با ارزوي اوقاتي خوش در نفس****
دسته
ايران زيبا
اختصاصي هاي من
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 421149
تعداد نوشته ها : 324
تعداد نظرات : 370
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
اعياد بزرگ
دسته ها : اسمان دين من
1392/3/23 10:41
كاش اين آخ
دسته ها : يار مهربان
1392/3/16 13:3
قطاري سوي
دسته ها : سمت خدا
1392/3/11 15:31
تقريبا 10
دسته ها :
1392/3/11 15:25
سلام دوستم
دسته ها : سلام نفس به....
1391/5/3 14:3
حلول ماه م
دسته ها :
1391/4/30 22:22
سلام از هم
دسته ها : سلام نفس به....
1391/4/7 21:41
دنيا پر از
دسته ها : ادبي
1391/4/7 21:25
از غم خب
دسته ها : ادبي
1390/10/24 19:35
شب اول محر
دسته ها : اسمان دین من
1390/9/5 20:53
ناگهان آيي
دسته ها : یار مهربان
1390/8/26 22:47
اي پادشه خ
دسته ها : یار مهربان
1390/8/26 22:47
شيعيان خوا
دسته ها : یار مهربان
1390/8/19 11:36
تو چراغ آف
دسته ها : یار مهربان
1390/8/12 18:47
گر باد فتن
دسته ها : اسمان دین من
1390/8/5 22:9
فنجان قهوه
دسته ها : اسمان دین من
1390/8/5 22:8
اين دلم گا
دسته ها : ادبی
1390/8/1 12:7
مثل رؤيا
دسته ها : ادبی
1390/8/1 12:6
آقا من نمي
دسته ها : سلام نفس به....
1390/7/29 19:57
دسته ها : ادبی
1390/7/16 23:58
رفتي و ن
دسته ها : اسمان دین من
1390/7/2 12:1
از حســاب
دسته ها : ادبی
1390/6/30 23:27
نامه هايم
دسته ها : ادبی
1390/6/30 23:26
هرچه من "
دسته ها : من و خودم - ادبي
1390/6/22 1:22
تو كجايي س
دسته ها : ادبی
1390/6/22 1:18
دسته ها : ادبي
1390/6/22 1:17
عجيب نيست
دسته ها : ادبی - من و خودم
1390/6/22 1:16
دسته ها :
1390/5/20 23:59
دسته ها : یار مهربان
1390/5/20 23:53
X